Наркомании

Проблемът наркомании може да бъде решен

Наркозависимостта не избира човека по финансово благополучие или национална принадлежност. С проблемът наркомании може да се сблъска всеки.

Наркомании – това е болест на психиката и физиката, с други думи тя поразява всички нива на човешкото естество. Именно поради тази причина, това заболяване е много по-опасно от другите патологии и процесът на лечение на наркозависимостта е трудоемък и обезателно изискващ комплексен подход.

Обществото е недостатъчно информирано за проблема, затова у някои хора се е запазило твърдото убеждение, че от първата употреба до последния стадий на наркомания може да мине много време. Толкова много, че човек ще успее да разпознае болестта, бързо да се ориентира и да вземе нещата под контрол. Но статистиката на наркоманиите показва обратното – след първия прием на наркотика вече е късно.

Степента на психологическата зависимост до голяма част се определя от това, до колко наситена е била еуфорията при първите приеми на наркотични вещества.

Психофизиологичните свойства на личността и чувството на неудовлетворение и дискомфорт в промеждутъците на употребата на наркотици са способни да предизвикат неосъзнато желание повторно да бъде изпитано удоволствието от употребата, с което човек поема по пътя на наркоманията.

Разпространение на наркоманията

По официална статистика, в България има около 2 милиона наркозависими. Цифрата е плашеща и дава повод за размисъл по отношение на скоростта с която се разпространява проблемът на наркоманиите в нашата страна. Фактът, че наркоманите не желаят да се лекуват задълбочава проблемът.

В България появата и разпространението на наркоманията се свързва с отсъствието на система от детски и младежки организации, рязката промяна на социалния статус, пропагандата и влиянието на западната култура, както и ценностната криза в обществото и отслабването на семейните връзки.

Следва да разгледаме и някои социални фактори, оказващи влияние на развитието на гореспоменатите социални проблеми. Нестабилната икономическа ситуация, характеризираща се с понижаване на жизнения стандарт на голяма част от населението на България, намаляването на трудовата активност, същественото ниво на безработица в редица региони, както и липсата на осъзнаване у хората за необходимостта от действия в план подобряване на общата ситуация, водят до така наречената „социална депресия“, отсъствие на лична преспектива и значимост.

Особено внимание трябва да отделим на семейството. Родители, у които отсъства финансова стабилност, няма необходимия контрол над децата, или такива които злоупотребяват с алкохол, много често не забелязват, че тяхните деца стават наркозависими. Но, не единствено в семействата, в които има родители алкохолици, децата стават наркомани. Даже това, че детето се възпитава в непълно семейство, може да повлияе на изменението на жизнените ценности, и в последствие на решението за употреба на наркотици.

Много често, децата израстнали в дисфункционални семейства, стават зависими. Това могат да бъдат семейства в които има алкохолици, наркомани, работохолици, хора с нехимически зависимости (те са около 200 на брой и към тях се отнасят шопинг манията, игроманията, съзависимостта, анорексията, булимията и т.н). В такива семейства може да отсъства един от родителите, някой член на семейството може да е тежко болен, а също може да присъства физическо или психическо насилие.

Така или иначе това са причините и факторите, а лечението на наркоманията е възможно и необходимо. Когато се избира клиника или център за лечение на наркомании е необходимо да бъде избрано място на което се предлага комплексен подход в лечението.

Лечение на всички видове зависимости в On Life Center 24/7