Алкохолизъм

Алкохолизъм

Много хора все още възприемат алкохолизма единствено като вредна привичка, с която могат да се справят със собствени сили. Но за съжаление, не всичко е толкова просто, както би ни се искало. Богатият опит на нашите специалисти показва, че лечението на алкохолизма е единственият способ човек да се върне към пълноценен живот. Много клиенти не се съгласяват на лечение заради страх, че проблемът им може да стане публично достояние, но най-често те не желаят да признаят пред самите себе си наличието на зависимост. В случайте, когато зависимият човек все пак е осъзнал проблема и е взел решение да постъпи на лечение, то може да бъде проведено напълно анонимно.

Алкохолизъм - прогресиращо заболяване, което при своя естествен развой протича в три последователни стадия. Преходът от един в следващ стадий става плавно и незабележимо. Това заболяване никога не започва внезапно. Неочаквано можете да заболеете от грип, жълтеница, стенокардия, язвена болест, апендисит, дизинтерия и още много други заболявания, само не и от алкохолизъм. Първият стадий на алкохолизмът задължително е предшестван от съблазнителния етап на регулярно „културно“ пиене, имащ различна продължителност, често в диапазона от една до десет години. Хората предразположени към алкохолизъм преминават този етап много бързо, най-често за няколко месеца, като след това настъпва безразборно пиене, което по своята същност означава преход към първи стадий на алкохолизъм. Всеки човек, който системно употребява алкохол, рискува да стане алкохолик.

Анонимното лечение на алкохолизъм в център Он Лайф позволява да се лекувате без това да бъде разгласявано, при пълно запазване на тайната относно факта, че сте се обърнали за помощ към нашата клиника. Анонимността на лечението дава на човек още необходимото спокойствие и увереност, че информацията не се разпространява и съответно ефективността на терапията се повишава значително.

Получавайки нашата професионална помощ, вие ще се избавите от алкохолната зависимост и ще се убедите, че щастливият живот е напълно възможен. Програмата за лечение на алкохолизъм в център Он Лайф се разработва индивидуално за всеки отделен клиент, отчитайки физическите и психологическите му особености. Провежда се в клиниката, под наблюдението на квалифицирани специалисти, като се използват ефективни препарати и съвременни уникални методи, помагащи да се обезпечи продължително стабилно състояние на клиента.