Новина - НЕЛЕКУВАНАТА ТРАВМА МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДА ТАКА

НЕЛЕКУВАНАТА ТРАВМА МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДА ТАКА

- ниска самооценка;
- зависимост във връзките;
- толериране на оскърбително поведение;
- невъзможност за толериране на конфликти;
- постоянен страх какво ще се случи;
- страх от изоставяне;
съпротива срещу позитивна промяна;
- трудности при отстояване на мнение и поставяне на граници;
- срам;
- нужда от външно одобрение;
- поставяне на чуждите нужди пред своите;