Галерия

За Нас

Основната цел на Общността е да помогне на зависимите хора и техните близки да се възстановят и да променят начина си на живеене, независимо от тяхното местоположение, социален статус, както и лични характеристики:
изповед, мироглед, поглед върху живота и други вярвания.

В България терапевтична общност "Ин Лайф медикал" официално е основана през 2018 и е една от най-популярните програми(по отзиви на наши резиденти) в областта на рехабилитацията и социалната адаптация на хора, зависими от алкохол, наркотици и хазарт.
"Ин Лайф медикал"е терапевтично развиващо се движение за хора, изправени пред проблем като наркомания, алкохолизъм, хазарт и интернет зависимост.
Изхождайки от дългогодишен опит с наркомани и алкохол , екипът на "Ин Лайф медикал" ръководи следните определения в представените програмни понятия:
Химическа зависимост (наркомания / алкохолизъм) - това е една от опасните форми на пристрастяващо поведение и зависимия човек приема психоактивни вещества, за да избяга от реалността и за да получи желаните емоции. химическата зависимост е нелечимо хронично заболяване, което има духовна основа и възниква не по вина на болния човек; Химическата зависимост е една от възможните прояви на дълбоки духовни дефекти (по-късно те са били наречени съвместна зависимост) и има единен характер с други видове зависимост;
Пристрастяването не може да бъде излекувано, но превръщането от развитието на болестта към възстановяване е възможно, когато човек е готов за такъв обрат и иска да се откаже от своеволието;
Рехабилитационната програма в "Ин Лайф медикал" има за цел да възстанови и запази устойчиви психологическите и социалните дейности на участниците в нея. Това се постига чрез интегриране на програма „Минесотски модел„ и надградени психотерапевтични терапии, индивидуални консултации и обществени мероприятия.Нашият екип