Лечение на алкохолизъм

Лечение на Алкохолизъм

Качествена и подобрена програма за лечение на алхолици.

лечение на наркомании

Лечение на Наркомании

Можем да ви помогнем при всякакъв вид наркомании - към кокаин, към хероин, др.

Лечение на Зависимости

Лечение на всички видове зависимости: наркотици, хазарт, игромании...

Експрес тест

Възможност бързо да се определи дали човек употребява наркотични вещества

Лечение на пристрастяване в „In Life Medical”

Какво е пристрастяването и как да се справим с него? След много години работа с пристрастени хора, мога да заявя, че това не е просто навик. Това е натрапчиво-патологична склонност и потребност да се извършва определено действие, независимо от пагубните последствия, разрушаващи всички сфери на живота на човека – здраве, психоемоционално състояние и социален живот.

Ние сме свикнали да слагаме етикети на явления, които не го заслужават, всъщност. В съвременното общество наркоманиите, алкохолизмът и други зависимости са се превърнали в ежедневие, а отношението към хората с такива проблеми не се променя. Социумът, както и преди, се отнася със страх и пренебрежение към „наркоманите и алкохолиците”, като съзнателно им поставяме черно петно и ги считаме за опасни за обществото. Но независимо от всички пагубни последствия от пристрастяването, да се избавим от него е възможно! Та нали голяма част от заболяването произтича от начина на живот?! В „In Life Medical” ние ще променим вашия мироглед и ще убедим света да се отнася към вас по друг начин.

Природата на пристрастяването има социо-психологически аспект. Човек може да се избави от пагубната привичка, само ако пожелае.

Често зависимите не осъзнават сериозността на проблема и намирайки се в състояние на дълбоко емоционално изтощение, заместват действителността с обекта на пристрастяването си. Но веднага щом осъзнаят загубите и проблемите, които не могат да преодолеят сами, се появява осъзнаването, че трябва да се направи нещо.

Лечението на пристрастяване в „In Life Medical” предлага комплексно решение на проблемите с пристрастяването на душата и тялото. Курсът на лечение на пристрастяването се състои от следните етапи:

1. Първоначална консултация и съставяне на индивидуален план за лечение;
2. Адаптация и детоксикация;
3. Рехабилитация;
4. Социална адаптация;

Първоначалното изследване позволява на специалистите да определят степента на пристрастяването. Медикаментозното пречистване на организма дава възможност на клиента практически безболезнено да изхвърли от организма си натрупаните токсини и вредни вещества.

Рехабилитацията в „In Life Medical” включва не само психотерапевтични и медикаментозни методи на лечение на пристрастявания, а също така и програми за физиотерапия на личността.

Процесът на социална адаптация е един от най-важните етапи на лечението. Необходимите условия за следрехабилитационния период са местоживеене в близост до центъра и амбулаторно посещение по индивидуален график. Тази необходимост е свързана с това, че попадайки в обичайната си среда, индивидът е склонен да се върне към старите си привички.

На всеки етап от лечението специалистите на „In Life Medical” оказват пълно съдействие. Ние знаем колко е важно да намерим някой, който ни разбира и да изречем на глас това, което ни безпокои!

Отизиви от пациенти